รอๆๆๆ...

ประกาศอัพเดต 10_6_65 รองรับประเภทอุปกรณ์ IoT เจอปัญหาสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 043245265คู่มือการใช้งาน&วีดีโอ | รายงาน | @LINE

ปัญหาการใช้งานระบบ 043245265
ปัญหา user และ login เข้าสู่ระบบ 043245261
Flow ระบบการทำงานและอื่นๆ 0846853182

10 อันดับ ผู้ปิดงานเยอะที่สุดในเดือนนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ศูนย์บริการ จำนวนงาน
1 ศิลา - บบน.3.1.3 ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที อ้อมน้อย 44
2 นายกิตติศักดิ์ เชื้อเวียง บบน.1.1.2 ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที สุขุมวิท 1 42
3 ดาวลอย เลื่อนลอย บภน.1.2 (พล.) พิษณุโลก 2 42
4 ธัญชนก ต่อเนื่อง บภน.1.1 (ลป.) ลำปาง 1 40
5 สาคร สมนาม บภก.2.2 (รย.) ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที แกลง 40
6 กองงาน ไทยแฟตบอย กรุ๊ป(4) . บบน.1.3.1 ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที ลาดพร้าว 36
7 นายชัยณรงค์ วงษ์แก้ว บภน.1.1 (ลพ.) ลำพูน 1 35
8 จักรกฤษ มั่งมีทรัพย์ บบน.2.2.1 ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที ปทุมธานี 34
9 ศุภกร ซับ บภก.2.1 (สก.) ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที วังน้ำเย็น 34
10 นายสุชุม พึ่งพัก บภน.1.1 (ชม.) ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 33


แชทแจ้งปัญหา installation